In de woordenlijst staan veel bekende maar waarschijnlijk ook veel onbekende namen, woorden en/of betekenissen. De Japanse taal geschreven in het latijnse (ons bekende) alfabet heet Romaji; Romaji is eingelijk de Engels fonetische uitspraak van het Japans. Hieronder hetzelfde, maar dan voor het Nederlands.
Niet alles is examen gerelateerd en zeker niet alles word getoetst. Deze woordenlijst is bedoeld ter hulp bij het begrijpen van de technieken of het leren van nieuwe kata/renraku/syllabus.

In de uitsprak geld het volgende; Een koppelteken " - " staat voor een korte pauze tussen de lettergrepen. Een tilda " ~ " staat voor een overlopende klank tussen de twee lettergrepen. Als er tussen twee " - " een spatie staat, dan is het waarschijnlijk toevallig ook zo dat er in de Romaji twee dezelfde medeklinkers achter elkaar staan. Dit betekend dat de korte pauze tussen de twee lettergrepen iets langer is dan normaal.

Hoogtes

Jodan
Chudan
Gedan

Richtingen

Mae
Yoko
Sayu
Ushiro
Hizo
Oroshi
Age
Uchi
Soto

Arm/Hand delen

Seiken
Tettsui
Uraken
Shotei
Shuto
Nukite
Hiji
Empi
Koken
Hiraken
Oyayubi
Nagayubi
Ryutoken
Haito
Toho
Kaiko
Haishu

Been/Voet delen

Ashi
Hiza
Heisoku
Chusoku
Sokuto
Kakato

Bewegingen

Tsuki
Uchi
Uke
Geri
Barai
Okrui

Overige namen

Migi
Hidari

Tate
Juji
Morote

Getallen

Ichi
Ni
San
Shi & Yon
Go
Rokku
Shichi & Nana
Hachi
Ku
Ju

Ju-Ichi
Ni-Ju
Hyaku

In en om de Dojo

Dojo
Sinden
Obi
Gi
Taiko
Bunkai
Bushido
Kyokushinkai
Karate
Kanji
Kanku

Commando's

Osu
Yoi
Kamaite
Hajime
Mawate
Yame
More
Naore
Hantai
Seiza
Mokuso
Ni Rei

Graden

Jukyu
Kukyu
Hachikyu
Nanakyu
Rokkukyu
Gokyu
Yonkyu
Sankyu
Nikyu
Ichikyu

Shodan
Nidan
Sandan
Yondan
Godan
Rokkudan
Nanadan
Hachidan
Kudan
Judan

Rangen

Sosai
Hanshi
Shihan
Sensei
Senpai
Kohai

Correcte uitspraak

Djoo-daa~n
Chu-daa~n
Gee-daa~n


Maa~e
Djoo-koo
Saa-djoe
Oe-sjie-ro
Hie-tsoo
Oo-roo-sjie
Aa-gee
Oe-Tjie
Soo-too


See-ke~n
Te- -tsoe-ie
Oe-raa-ke~n
Sho-tee
Shu-too
Noe-kie-te
Hie-djie
E~m-pie
Koo-ke~n
Hie-raa-ke~n
Oo-jaa-joe-bie
Naa-gaa-joe-bie
Rjoe-too-ke~n
Haa-ie-too
Too-hoo
Kaa-ie-koo
Haa-ie-sjoe


Aa-sjie
Hie-zaa
Hee-soo-koe
Tjoe-soo-koe
Soo-koe-too
Kaa-kaa-too


Tsoe-kie
Oe-Tjie
Oe-ke
Gee-rie
Baa-raa~ie
Oo-kroe-ie


Mie-gie
Hie-daa-rie

Taa-tee
Djoe-djie
Moo-roo-tee


Ie-tjie
Nie
Saa~n
Sjie & Djoo~n
Goo
Roo- -koe
Sjie-tjie & Naa~naa
Haa-tjie
Koe
Djoe

Djoe-ie-tjie
Nie-djoe
Hjaa-koe


Doo-djoo
Sie~n-dee~n
Oo-bie
Gie
Taa-ie-koo
Boe~n-kaa-ie
Boe-sjie-doo
Kjoo-koe-sjie~n-kaa-ie
Kaa-raa-tee
Kaa~n-djie
Kaa~n-koe


Oo-soe
Djoo-ie
Kaa-maa-ie-tee
Haa-djie-mee
Maa-waa-tee
Yaa-mee
Moo-ree
Naa-oo-ree
Haa~n-taa-ie
See~ie-zaa
Moo-koe-soo
Nie Ree-ie


Djoe-kjoe
Koe-kjoe
Haa-tjie-kjoe
Naa-naa-kjoe
Roo- -koe-kjoe
Goo-kjoe
Joo~n-kjoe
Saa~n-kjoe
Nie-kjoe
Ie-tjie-kjoe

Sjoo-daa~n
Nie-daa~n
Saa~n-daa~n
Joo~n-daa~n
Go-daa~n
Roo- -koe-daa~n
Naa-naa-daa~n
Haa-tjie-daa~n
Koe-daa~n
Djoe-daa~n


Soo-saa~ie
Haa~n-sjie
Sjie-haa~n
Se~n-see
Se~n-paa~ie
Koo-haa~ie

Bekende uitspraak

Joo-dan
Sjoe-dan
Gee-dan


Maai
Joo-koo
Saa-joe
Oe-sji-roo
Hie-zoo
O-ro-sjie
Aa-gee
Oe-Tjie
Soo-too


Sei-ken
Tet-soe-ie
Oe-raa-ken
Sjo-tei
Sjoe-too
Noe-kie-te
Hie-djie
Em-pie
Koo-ken
Hie-raa-ken
Oo-jaa-joe-bie
Naa-gaa-joe-bie
Rjoe-to0-ken
Haai-too
Too-hoo
Kaaj-koo
Haaj-sjoe


A-sjie
Hie-zaa
Haai-soo-koe
Tjoe-soo-koe
Soo-koe-too
Kaa-kaa-too


Tsoe-kie
Oe-tjie
Oe-ke
Ge-rie
Baa-raai
Oo-kroe-ie


Mie-gie
Hie-daa-rie

Taa-te
Djoe-djie
Moo-roo-te


Its
Nie
San
Sjie & Jon
Goo
Rok
Sjits & Naa-naa
Atsj
Koe
Tjoe

Tjoe-Its
Nie-Tjoe
Hie-aa-koe


Doo-djoo
Sin-den
Oo-bie
Gie
Taai-koo
Boen-kaai
Boe-sjie-doo
Kie-oo-koe-sjin-kaai
Kaa-raa-tu
Kan-djie
Kan-koe


Oes
Djooi
Ka-maai-tee
Ha-djie-mee
Maa-waa-tee / Maa-tee
Yaa-mee
Moo-ree
Naa-o-ree
Han-taai
See-zaa
Mok-soo
Nie Ree


Tjoe-kjoe
Koe-kjoe
Atsj-kjoe
Sjits-kjoe
Rok-kjoe
Go-kjoe
Jon-kjoe
San-kjoe
Nie-kjoe
Its-kjoe

Sjoo-dan
Nie-dan
San-dan
Yon-dan
Go-dan
Rok-dan
Sjits-dan
Atsj-dan
Koe-dan
Tjoe-dan


Soo-saai
Han-sjie
Sjie-han
Sen-sei
Sen-paai
Ko-haai

Betekenis

Hoog (Gezichts hoogte)
Midden (Plexus hoogte)
Laag (Kruis hoogte)


Voorwaards / naar voren
Zijwaards
Naar de zijkant
Achterwaards
Naar achteren
Neerwaards
Opwaards
Binnenwaards
Buitenwaards


Voorkant knokkels
Pinkzijde vuist
Bovenkant knokkels
Handpalm
Pinkzijde hand
Vingersteek
Elleboog
Elleboog
Bovenzijde pols
Voorkant vuist (één kootje afgerold)
Duimknokkel
Middelvinger knokkel
Binnenzijde vuist
Duimzijde hand (duim iets naar binnen)
Duimsteek
Vingersteek (vingers bij elkaar)
Handrug


Been
Knie
Wreef
Bal van de voet
Buitenzijde voet
Hiel


Stoot (sneller dan Uchi)
Slag (krachtiger dan Tsuki)
Wering / verdediging
Schop
Veeg-beweging
Verplaatsing (stappen of verschuiven)


Rechts
Links

Gedraaide positie
Gekruist
Aangezet (met extra arm/hand)


Één
Twee
Drie
Vier
Vijf
Zes
Zeven
Acht
Negen
Tien

Elf
Twintig
Honderd


De trainingslocatie
Het altaar met foto's van voorgaande Sensei's
De band
Het karate pak
Grote ronde borden met logo's erop
De leer van de technieken
De weg van de samurai, de trainings "route"
Uiterste, Kracht, Samenwerking
Lege hand
Een teken geschrift (logo op de borst van de Gi)
Symbool voor wapenloos vechten, alleen in nood


Respectvol groeten of beamen van commando's
Groeten
Sta klaar (eerste houding)
Maak af (de opdracht op je eigen snelheid doen)
Draai om
Stoppen met voorgaande commando
Terug naar Fudo Dachi
Stoppen en rust (Pak goed doen, ontspannen)
Andere kant (Zelfde oefening)
Kniezit meditatie
Meditatie (beginnen)
Groeten van benoemde aanwezigen (Via rang)


10e Kyu (Wit)
9e Kyu (Rood)
8e Kyu (Rood-blauw)
7e Kyu (Blauw)
6e Kyu (Blauw-geel)
5e Kyu (Geel)
4e Kyu (Geel-groen)
3e Kyu (Groen)
2e Kyu (Groen-bruin)
1e Kyu (Bruin)

1e Dan (Zwart 1 streep)
2e Dan (Zwart 2 strepen)
3e Dan (Zwart 3 strepen)
4e Dan (Zwart 4 strepen)
5e Dan (Zwart 5 strepen)
6e Dan (Zwart 6 strepen)
7e Dan (Zwart 7 strepen)
8e Dan (Zwart 8 strepen)
9e Dan (Zwart 9 strepen)
10e Dan (Zwart 10 strepen)


Rang; 10e Dangraad houder
Rang; 7e, 8e &9e Dangraad houder
Rang; 5e & 6e Dangraad houder
Rang; 3e & 4e Dangraad houder
Rang; 1e & 2e Dangraad houder
Rang; Kyugraad houder