Nanakyu Examen

Syllabus

7e Kyu Syllabus

Renraku

Mae Okrui Ashi
Chudan Seiken Gyaku Tsuki
Chudan Chusoku Hidari Mae Geri
Chudan Chusoku Migi Mae Geri
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Conditie

25 Push-Ups op Seiken
15 Push-Ups op Gohon Nukite
35 Sit-Ups
20 Squads

Randori

Jiyu Kumite
6 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.